Website Banner
 
 
 
 
 
 
     
   Workshop 
 
     
 
  
D. Development
หลังจากที่งานออกแบบทั้งหมดถูกนำเสนอผ่านภาพ 3D เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดทำผลิตพิมพ์เขียวภายในการก่อสร้างตกแต่งภายในจริงของโครงการทั้ง หมด พิมพ์เขียวนี้จะผลิตโดยใช้โปรแกรม CAD นำเสนอแสดงขนาด, ภาพด้าน, ภาพตัด และรายละเอียดโดยเฉพาะทั้งหมด คุณสมบัติ โดยแสดงรายละเอียดในทุกๆตารางนิ้วของพื้นที่โครงการภายใน ทั้ง แปลนพื้น, แปลนสะท้อนฝ้าเพดานและแปลนฝ้าเพดาน, แปลนแสงสว่าง, แปลนไฟฟ้าและรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่จะต้องทำ กระบวนการดร้าฟท์ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
  • รายละเอียดการออกแบบและแบบก่อสร้างตกแต่งภายใน
  • การปรับแก้ไขแบบดร้าฟท์ที่ออกแบบ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  • แนะนำลูกค้าในรายการเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรืออื่นๆที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม
  • เตรียมจัดทำงบประมาณให้ลูกค้าอนุมัติ
 

 
E. Construction Process
หลังจากที่จบการออกแบบ และเริ่มก่อสร้างตกแต่งภายใน เรายังคงรับผิดชอบโครงการตรวจเช็คความถูกต้องจนเสร็จเพื่อความพึงพอใจของ ลูกค้า โดยประกอบไปด้วย
  • เข้าดูแลพูดคุยหน้างานกับผู้เกี่ยวข้องงานตกแต่งภายใน
  • จัดหารายการเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด
  • ควบคุมและจัดการงบประมาณและตารางเวลา
  • ตรวจเช็คงานตามระยะเวลา
 

 

* หมายเหตุ : ขั้นตอนการออกแบบใช้เวลาการพบประมาณ 3-4 ครั้งและใช้ระยะเวลาประมาณ 4-12 สัปดาห์
 
     
     
 
Page :  1   2   3 
 
     
 
     
 
       สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม  02-9328417,02-9328457  
 
     
 
35/47 ม.4 ซ.นาคนิวาส42 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว , 10230
FAX : 02-9328597  E-MAIL :
tanut@eforu.co.th
 
 
Copyright 2012 ©  www.e-for-u.com All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 15