Website Banner
 
 
 
 
 
 
     
   Workshop 
 
     
 
B. Concept Design
วัตถุประสงค์ของการประชุม ครั้งที่สองกับลูกค้าคือการสรุปรูปแบบและการออกแบบโดยรวมของโครงการตามความ ต้องการทั้งด้านสไตล์และฟังก์ชั่นก่อนจะเริ่มทำนำเสนอภาพ3D ผลงานจากขั้นตอนนี้จะเป็นภาพการนำเสนอประกอบทั้งหมด ของแนวเฉดสีและอารมณ์ของงาน การจับคู่เลือกสีให้สัมพันธ์กัน แนวสไตล์ของงาน การจัดแสงและรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ โดยแสดงนำเสนอร่วมกับวัสดุที่ใช้จริง แปลนผังที่สรุปสุดท้ายจะถูกนำเสนอในครั้งที่เช่นกัน ขั้นตอนนี้สำคัญเพราะยังสามารถทำการปรับเปลี่ยนสไตล์การออกแบบแนวคิดและแนว ทางก่อนเริ่มผลิตงานนำเสนอภาพ 3Dจริง ซึ่งหากจะปรับแก้หลังจากนั้นจะใช้เวลานานในการปรับ ดังนั้นเราจึงพยายามมุ่งเน้นที่จะแก้ไขและปรับให้ถูกต้องโดยการปรึกษาอย่าง ใกล้ชิดกับลูกค้าของเราทุกคน ขั้นตอนการออกแบบแนวคิดสามารถสรุป ได้ดังนี้
  • สรุปวิเคราะห์และประเมินแนวคิดจากความคิดเห็นและคำแนะนำของลูกค้า
  • บอร์ดแสดงวัสดุจริง
  • แปลนผังสุดท้าย
  • ภาพตัวอย่างของฟังก์ชั่นและสไตล์
 


 C. Virtual Presentation
การประชุมครั้งที่สามและสี่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสรุปในการออกแบบขั้น สุดท้ายและรายละเอียดของโครงการทั้งหมดโดยใช้ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 3 มิติ สร้างจากข้อสรุป การออกแบบภาพ 3 มิติเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนในภาพบรรยากาศโดยรวมและรายละเอียดที่ ชัดเจนในความ เป็นจริง อย่างไรก็ตาม กว่าผู้ออกแบบภาพ 3D ใช้เวลานานในการทำเสร็จภาพต่อภาพ เนื่องจากเป็นงานลักษณะทางเทคนิคชั้นสูง บริษัทและบริษัทออกแบบโดยทั่วไปจึงกำหนดให้แก้ไขงาน 3D ได้เพียงสามครั้ง เพราะฉะนั้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้เราจึงต้องทำงานอย่างใกล้ชิดและสรุปกับ ลูกค้าและให้คำแนะนำต่างๆเพื่อจบรูปแบบแปลนผังและรายละเอียดการออกแบบทั้ง หมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขและมีค่าใช้จ่ายหรือเวลาที่เพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่จำเป็น ในขั้นตอนนำเสนอภาพ 3D ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
  • ภาพนำเสนอ 3D
  • การนำเสนอภาพเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้าจำเป็น)
 

  
 
     
 
Page :  1   2   3 
 
     
 
     
 
       สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม  02-9328417,02-9328457  
 
     
 
35/47 ม.4 ซ.นาคนิวาส42 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว , 10230
FAX : 02-9328597  E-MAIL :
tanut@eforu.co.th
 
 
Copyright 2012 ©  www.e-for-u.com All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 14